Menu Zavřeno

Otázky a odpovědi

Co je dioptrie?
Dioptrie (dpt) je jednotka optické mohutnosti brýlové korekční čočky.

Proč existují takové rozdíly v cenách brýlí?
Ceny brýlových skel se řídí podle technických parametrů (druh skla, typ skla, průměr skla, použitý materiál, dioptrie…) a technických výrobních metod, stupně jakosti a požadavků nositele brýlí.

Jak předejít riziku zranění při nehodách?
Pro zamezení možného nebezpečí poranění při nošení brýlí se doporučují polykarbonátové korekční brýlové čočky (12x odolnější proti rozbití než sklo) nebo organické (plastové) korekční brýlové čočky (odolnější proti prasknutí než skleněné brýlové korekční čočky).

Jaký je rozdíl mezi brýlemi od optika a z tržiště?
Brýle nejsou konzumní, ale individuální záležitost a nedají se kupovat hotové. Hotové brýle jsou určeny jako náhradní brýle na dobu, kdy byste mohli právě provozovanou činností svoje brýle poškodit, nebo jste si je zapomněli doma. Tyto brýle totiž nejsou centrovány dle požadavků Vašeho oka, ale na jakousi univerzální vzdálenost očí. I použitý jednodušší materiál odpovídá jednorázovému záměru a použití.

Jaký je rozdíl mezi plastovým a „normálním sklem“?
Rozdíl je v použitém materiálu. Při výrobě plastových čoček je použito materiálů organického původu. Tento materiál má výrazně nižší měrnou hustotu, což pro nositele znamená podstatně nižší hmotnost brýlí a tím vyšší komfort nošení. Organický materiál je však oproti minerálnímu materiálu (sklo) měkčí, takže vzniká větší možnost poškození oděrem. Proto se doporučuje použít na plastové čočky tvrdo-elastický lak (SUPRA), který částečně zabraňuje mechanickému poškození. Organické korekční brýlové čočky (plasty) jsou oproti minerálním korekčním brýlovým čočkám (sklům) o 30 až 50% lehčí a 2 až 12x odolnější proti rozbití.

Co je to polykarbonátová čočka?
Materiál použitý na výrobu této čočky je organického původu, má však naprosto odlišný technologický postup výroby. Oproti standardní plastové čočce je polykarbonátová čočka o 20 % lehčí, je stejně odolná proti poškrábání jako plastová čočka s tvrdo-elastickým lakem SUPRA, je 12 x odolnější proti rozbití než konvenční skleněná čočka, je mnohem tenčí než standardní plastová čočka a má 100% UV filtr.

Co znamená výraz „vysokoindexové sklo“?
Brýlová korekční čočka s vyšším indexem lomu znamená výrazné estetické zlepšení vzhledu brýlí. Platí čím vyšší index lomu, tím tenčí čočka. Ale zároveň platí čím vyšší index lomu, tím těžší výchozí materiál. V celkové bilanci potom získáváme brýlovou čočku, která je tenčí, ale stejně těžká nebo o trochu těžší.

Co je antireflexní vrstva?
Brýlová čočka má jako každá optická plocha vlastnost odrazu určitého procenta světla. Tento odraz je tím vyšší, čím je vyšší použitý index lomu materiálu. Antireflexní vrstva je vrstva, která minimalizuje odraz části světla dopadajícího na brýlovou čočku a tím zlepšuje vidění a snižuje námahu oka oproti brýlím bez antireflexní vrstvy. Dalšími výhodami jsou zlepšení kontrastu při noční jízdě automobilem, snížení oslnění od za Vámi jedoucích aut při noční jízdě. Má i estetický efekt – je Vám přes brýle vidět přímo do očí a ne do brýlí.

K čemu slouží UV filtr?
UV filtr (UV – Ultra Violet – Ultra Fialová). Lidské oko vnímá světlo až od 380nm. Všechny kratší vlnové délky mohou oko a pokožku poškozovat. (Platí čím kratší vlnová délka, tím větší nebezpečí poškození.) Skleněná čočka filtruje do 320-350nm. Plastová čočka filtruje do 350-380nm. Polykarbonátová čočka filtruje do 385nm. Tyto údaje platí o čirých (nezabarvených) korekčních brýlových čočkách, neboť UV filtr nemá v tomto případě nic společného s barvou čočky.