Menu Zavřeno

Oči a brýle

  • Zdravé oko
  • Krátkozrakost – Myopie
  • Dalekozrakost – Hypermetropie
  • Presbyopie – vetchozrakost
  • Astigmatismus

Zdravé oko
Pokud oko nevykazuje žádnou vadu vidění, utváří se obraz vzdálených nebo blízkých předmětů na sítnici. Čočka se vyklenuje a oplošťuje v závislosti na vzdálenostech tak, aby byl vytvořen jasný obraz. Tento proces se nazývá akomodace.
Akomodace umožňuje vidění od několika centimetrů až po nekonečno. Pokud je obraz neostrý, znamená to, že oko vykazuje vadu vidění.

Krátkozrakost – Myopie
V myopickém oku akomodovaném na dálku leží ohnisko uvnitř oka před sítnicí. Důsledkem je snížení ostrosti vidění na dálku.

Aby bylo možné znovu vidět ostře, musí být nadměrná lámavost upravena rozptylnou čočkou tak, aby ohnisko soustavy oka a brýlové čočky leželo opět na sítnici.

Dalekozrakost – Hypermetropie
U hypermetropického oka je ohnisko při pohledu na dálku za sítnicí. Hypermetropie se dá úplně nebo částečně odstranit zvýšením lámavosti oční čočky (akomodace). Proto může hypermetrop s pomocí akomodace vidět vzdálené předměty ostře.

Aby bylo znovu zaručeno ostré vidění i bez akomodace, musí být nedostatečná lámavost upravena spojnou čočkou tak, aby ohnisko soustavy čočky a oka leželo opět na sítnici.

Presbyopie – vetchozrakost
Jde o fyziologickou ztrátu akomodace, tedy schopnosti zaostřovat do blízka. Při akomodaci se zvětšuje zakřivení oční čočky, především jejího předního povrchu. S přibývajícím věkem elasticita oční čočky klesá a s ní i schopnost akomodace. Abychom si mohli číst , musíme  držet knihu na délku paže – a brzy nám i paže přestávají stačit.

Aby bylo znovu zaručeno ostré vidění, je nutné použít korekční spojnou čočku na blízké vidění.

Astigmatismus
Astigmatismus se někdy vyskytuje samostatně, ale často se kombinuje s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Jde o vadu cylindrickou. V osách na sebe kolmých má oko různou dioptrickou mohutnost. Nemá tedy přibližný tvar koule, ale lehce stlačeného míče. Pozorovaný předmět se nezobrazuje ostře, např. čtverec je obrazně řečeno vnímán jako obdélník nebo kosodélník. Bod není vnímaný jako bod, ale jako dvě čárky. Astigmatická vada významně zhoršuje kvalitu vidění.

Tato vada se koriguje torickou čočkou. Oko a brýlová čočka pak dohromady tvoří optickou soustavu, jejíž ohnisko leží na sítnici.